Page 4 - Spiegelschrift 18, najaar 2018
P. 4
EEFJES SPIEGEL - EEFJE PLEIJ
Aan zijn arm leidt hij haar door hun geliefde Spiegel. Ze weet, dat hij verdwaald is. Ze voelt het aan zijn aar- zelende pas. Niks zeggen, hij komt er wel uit. Straks als hun bankje bij het Geitenweitje in zicht is, weet hij het weer. De herkenning komt steeds later. Haar heup zeurt, maar ze voelt het niet. De pijn wordt vermorzeld door hun geluk. Ze lopen hier samen, misschien wel voor de laatste keer. Het bankje is in zicht.
Liefde is overal,
OP HET BANKJE BIJ HET GEITENWEIDJE LIGT ZIJN GROTE HAND BESCHERMEND OVER HAAR SCHOUDER.
Liefde voor de taal – Betaalde liefde – Liefde voor e Liefde preken als vak – Liefde voor de
Liefde voor ouderen – Liefde voor de kunst – Liefde voor Van Gogh – Liefde voor
e
c
L
m


   2   3   4   5   6