Page 3 - Spiegelschrift 18, najaar 2018
P. 3
ALLEREERST
3
Liefdevolle buurt
Zinderende zomerlezers,
In een alle records brekende zomer is het thema Liefde in dit magazine zeer op zijn plaats. Hopelijk heeft u allen een mooie (vakantie)zomer achter de rug en pakt u uw geliefde dagelijkse activiteiten en hobby’s weer op.
Liefde voor partner, kinderen en andere familie en vrienden staat natuurlijk buiten kijf,
maar liefde voor buurt en buren wellicht minder. En dat is ook liefde die broodnodig is!
Want een goede buur is beter dan een verre vriend, haalde ik al in het vorige voorwoord
aan en dat geldt ook voor een goede buurt. Overlegt u eens met uw buren in uw liefdevolle buurt, voordat u besluit een boom te kappen of een ruimteschip neer te zetten. Het scheelt een hoop onnodige ergernissen en overlast.
U zult in deze uitgave lezen over de Zomerwandeling door het Laegieskamp en een gesprek met een kunstenaars in de Vliegdenweg, Paul Schneiders deed onderzoek naar pogingen in het verleden om een bordeel in het Spiegel te vestigen en een interview met de kersverse dominee van de Spieghelkerk, voor wie Liefde de core business is.
Voor wie nog niet lid is van Vrienden van het Spiegel: wordt dat snel en zie daartoe de oproep
Magazine van de Vereniging Vrienden van het Spiegel in Bussum Nummer 18 – Najaar 2018 – Prijs: € 3,95
De nieuwe dominee Riegonda van Welie-Kaai:
LIEFDE PrEkEN aLS vak
Hollywood komt naar Bussum voor Jo van Gogh
Betaalde liefde in Villa Pre y Home
Het kunstenaarsparadijs aan de Vliegdenweg
LIEFDE IN HET SPIEGEL
verderop in dit mooie magazine en veel leesplezier!
Met liefhebbende groet, Philip Tulleken
Philip Tulleken, voorzitter Vereniging Vrienden van het Spiegel philip@tulleken.nu
INHOUD
Allereerst
Philip Tulleken over liefde voor de buurt 3
Spiegelschrift voor Carla Rump 31 Nieuwe bestuursleden 31 Wilt u Spiegelschrift blijven ontvangen? 31
Column Eefje Pleij
Liefde is overal, zelfs in het Spiegel
Nieuws
Hollywood maakt  lm over Jo van Gogh
4 Liefde voor de kunst
Het verborgen kunstenaarsparadijs 32
6 Nieuws
Crowdfunding en kritiek voor kunstwerk Bussum aan Zee 40
Coverstory
De nieuwe dominee, Riegonda van Welie-Kaai 10
Historie – Betaalde Liefde
Het luxe villa-bordeel Pretty Home 14
Column Suzanne Ekker
Liefde op het eerste gezicht 21
De Mooiste Plek
Hans van der Ree bij GLTC Het Spieghel 22
Nieuws
De Gooise Goede Doelen Markt 25
Biograaf van Hans Keilson zoekt levensverhalen 43
Daar staat mijn huis
Arnold Saalborn, vergeten Bussumer 46
Liefde voor de schoonheid
De redding van het mooiste gebouw 53
Cultuur
Culturele activiteiten dit najaar 56
Tuinen van het Spiegel
Liefde voor rozen 59
Shoppen in de Spiegelstraat
Universum had plannen met Wanda van Yoga Sway
Si Solo Italiano 29 De brievenbus blijft! 29
Spiegelvrienden
Zomerwandeling door het Laegieskamp 30
Colofon en tenslotte
De liefde voor ons blad 66
Buurtpreventie
27 Buren en senioren zorgen voor elkaa 65


   1   2   3   4   5