Page 5 - Spiegelschrift 16
P. 5
Bart Neervoort, oud-voorzitter Spiegelvrienden, debatleider - Pieter Schut, hoofdredacteur Spiegelschrift, verslaggever
pleeghuis nodig, maar die plekken zijn er helemaal niet. Mensen moeten dus zo lang mogelijk thuis blijven wonen, of ze dit nu willen of niet”.
24-UURSHULP
Mieke van Nimwegen: “Dat is inderdaad een groot pro- bleem. Zelfstandig thuis blijven wonen is de norm gewor- den. Ook mensen die eigenlijk beter af zijn met 24-uurs- hulp, moeten langer zelfstandig blijven wonen. De lat voor opname ligt hoog”.
Joke Werner: “Moet je je voorstellen wat een wissel dit trekt op de mantelzorger. Het is toch bizar dat goede hulp vaak afhangt van de beschikbaarheid van mantelzorg? Soms is het niet eens de patiënt die er onderdoor gaat, maar de vrijwillige mantelzorger. Hoe moet die continue 24-uurs- hulp volhouden”?
Veel mensen afhankelijk van mantelzorger
Mieke van Nimwegen: “Veel van onze cliënten kunnen niet thuis blijven wonen zonder hulp van mantelzorgers. Daarnaast hebben wij ook cliënten die niemand hebben en waar je ook niet aan kunt zien dat ze eenzaam zijn.”
Bart Neervoort: “Het leed loopt keurig gekleed over straat in het Spiegel...”
JULIËTTE HASSELBACH: EENZAAMHEID IS EEN SERIEUS PROBLEEM.
Deelnemers aan het Spiegeldebat:
• Juliette Hasselbach – Adjunct-Directeur
Nationaal Ouderenfonds
“Bij het Ouderenfonds ben ik verant-
woordelijk voor de uitvoering van de
vele projecten die we doen voor oude-
ren. Zoals de BoodschappenPlusBus,
het voetbalproject OldStars en de Zilver-
lijn. Dat is een netwerk van professionele vrijwilligers, die ouderen regelmatig bellen. Zij bieden een luisterend oor of een goed gesprek. Sommige mensen zijn zo eenzaam dat ze hun eigen stem niet meer herkennen”. Woont in het Spiegel. www.ouderenfonds.nl
• Paul Konings – Voorzitter Voedselbank Naarden-Bussum-Hilversumse Meent
“Ik ben nog veel te jong om achter de
geraniums te gaan zitten, daarom ben ik
vrijwilliger geworden, om zo mijn talen-
ten nuttig te gebruiken. Als vrijwilliger
van de Voedselbank zie je ook de andere
kant van onze maatschappij. Ja, ook hier in het Spiegel hebben wij klanten. Het kan iedereen overkomen om af- hankelijk te worden”. www.voedselbanknaardenbussum.nl
• Mieke van Nimwegen – Wijkverpleeg-
kundige, Wijkcoach voor het Spiegel,
Casemanager Dementie
“Met een team van veertien mensen van
de Vivium Zorggroep doen wij verzor-
ging en verpleging aan huis. Het kan
gaan om medicatie aanreiken of ADL-
zorg: Algemeen Dagelijks Levensverrichtingen of termi- nale zorg. Ik begeleid ook thuiswonende patiënten met dementie. Als Wijkcoach ben ik de vraagbaak voor uit- eenlopende zaken, zoals woning- of  nanciële proble-
5
men. Woont in het Spiegel.
• Joke Werner – Geestelijk begeleider ZinInZicht
www.vivium.nl
“Ik begeleid mensen bij levensvragen. Ik
loop een tijdje met ze mee. We spreken
over zaken als relatieproblemen, een-
zaamheid, verdriet en de dood. Mijn
ervaring heb ik op verschillende terrei-
nen in het leven kunnen opbouwen: als voorganger van een religieus – humanistische organisatie, als geestelijk begeleider in een verpleeghuis, als ouderenwerker.” Woont in het Spiegel. www.zininzicht.nl


   3   4   5   6   7