Page 4 - Rotary handboek 2017-2018 D1580
P. 4
AVeNUeS OF SeRVICe
De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdruk- king in haar lijfspreuk ‘Service above Self’. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis.
De vijf ‘Avenues of Service’, gebaseerd op het doel van Rotary, vormen de  loso sche hoeksteen en het grondvest van Rotary waarop de activiteiten van de club zijn gestoeld. 1. Clubservice
2. Vocational Service
3. Community Service
4. International Service
5. Youth Service
https://www.rotary.org/myrotary/en/guiding-principles
CLUb SeRVICe
Dit zijn alle werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, die het goed functioneren van de club bevorderen. Tot Club Service behoren: goede onderlinge verstand- houding en vriendschap, maar ook een aantrekkelijk en inspirerend programma, persoonlijke inzet en functiever- vulling. Onmisbaar daartoe is een regelmatig clubbezoek, genaamd attendance. Een hoge attendance bevordert de fellowship, de hoeksteen van het bestaan van Rotary.
club administration committee Manual
http://www.rotary.org/myrotary/en/document/529
club Membership committee Manual
http://www.rotary.org/myrotary/en/document/531
club Public Relations committee Manual
http://www.rotary.org/myrotary/en/document/537
4
tIP
het is verstandig de avenue club service te plaatsen onder de leiding van de inkomende clubvoorzitter. hij/ zij leert hierdoor
de club goed ‘van binnen’ kennen
en ontlast de clubvoorzitter, die zich kan concentre- ren op de andere vier avenues en
op wat buiten de eigen club gebeurt. Zowel in het district en bij landelijke bijeenkomsten,
als buiten Rotary.
ATTeNTIePUNTeN
• hetbijhoudenenbevorderenvande‘attendance’ • hetverzorgenvanhetwekelijkseclubprogramma • hetorganiserenvanclubactiviteiten
• hetverstevigenvandeclubsfeer(fellowship)
• hetverzorgenvandeweekberichten
• hetinformerenvandeleden(clubreader)
• hetbehartigenvandeledengroeien-behoud
• hetbegeleidenvannieuweleden
• hetbewakenvanhetclassi catiebeginsel
• hetverzorgenvanPRenwerkenaanimagoverbetering
• hetaandachthebbenvoordefamiliesvandeleden(FamilyofRotary)


   2   3   4   5   6