gooizaken9
P. 1NIEUW CONCEPT

Gooise Netwerk Borrel

START: 11 September 2014 
Zakelijk en culinair netwerkevent 
Locatie: NH Hotel Naarden 
Vanaf: 17.00-20.00 uur.
Aanmelden: ronald@commesso.nl


GooiZaken is het magazine voor ondernemend Gooi- en Vechtstreek Jaargang 2 - Uitgave 9 - Juni - juli 2014 

Gooise bedrijven in de prijzen 

Verdere zaken


door Yvette Geerts
HILVERSUM - Na een langdurige Guido Thys 
prijzenregen in Weesp, Solarcla- Kwakkelende 
economie 
rity won in december 2013 een 5
gouden FD-Gazellen Award en Smit 
& zoon werd in mei gekozen tot 
beste Onderneming Noord-Holland 
2013/2014 is nu een ander deel Geluksgoeroe 
van ’t Gooi aan de beurt.
Clara den Boer

In juni was het feest in Hilversum. 7
Oices For You werd op 3 juni, tijdens de 
vastgoedbeurs PROVADA in de Rai uitge- 
roepen tot Meest Innovatieve Vastgoed- 
concept 2014. En ook MTH accountants & Nieuwe column: 
adviseurs hebben een klein feestje te vie- Oices For You, het kantoor als inspiratieplek
ren. Zij zijn genomineerd voor de Succes daaruit naar een passende oplossing kijkt. wacht toen we een paar dagen ervoor de Kicky Hamer
Awards 2014 in de accountancybranche.
Ook het feit dat MTH met haar tijd mee- tussenstand hadden gezien. We hebben 
gaat en zichtbaar actief is binnen social veel ambassadeurs, een trouwe groep 9 
Erkenning voor media marketing wordt als een zeer posi- members die op ons stemmen en dat is 
tief punt genoemd.
een teken dat je het goed doet als organi- 
hard werken
satie. De prijs is een erkenning voor jaren- 
Moet MTH nog tot december wachten lang hard werken en een teken dat onze Personeel en 
op de uitslag, bij de vier vestigingen van huurders er trots op zijn bij ons te kunnen educatie
De nominatiecommissie van de Succes Oices For You kon al wel de champagne werken. Daarnaast levert het natuurlijk 
Awards is zeer positief over de wijze waar- open.
veel positieve PR op. Maar het is voor ons 10
op binnen MTH het partnerschap centraal ook een aansporing om datgene wat we 
staat. In het juryrapport wordt gesproken Thijs Taminiau, één van de oprichters van doen vol te houden en nog beter ons best 
over de wijze waarop MTH de talenten bin- Oices For You. “We zijn echt heel blij met te doen.”
nen haar organisatie centraal zet en van
deze prijs en hadden het al een beetje ver-
Column 
Lees verder op pagina 3
Burgemeester 
Laren en Bussum verhogen 
Heijman 13


OZB bedrijven fors
Starten vanuit 

de WW

15
GOOI EN VECHTSTREEK - Gemeenten in Noord-Holland houden zich Hollandmaarliefstzesgemeentendiede 
niet aan de Rijksnorm voor de stijging van de OZB-opbrengsten. Het OZB-opbrengst voor ondernemingen met 
voorgeschreven maximum is 2,45%. De gemiddelde stijging van meerdantienprocentlatenstijgen.“Deze 
de OZB voor ondernemingen is gemiddeld 4,6 procent, Laren en Bussum lastenverzwaring voor bedrijven is een 
Het kantoor van nu
gaan hier zelfs fors overheen.
slechte zaak. Veel MKB-bedrijven verke- 
ren in een zwakke inanciële positie. Het 
De smartphone
Elk jaar bepaalt het Rijk hoeveel de geza- zijn deze bedrijven die voor economische gemeenten van uitgaat. Lokaal biedt de 
menlijke OZB opbrengsten mogen toene- herstel en banengroei moeten zorgen,” laat macronorm dus geen houvast voor onder-
men. Deze zogenoemde macronorm blijkt Dolf Kloosterziel van MKB Noord-Holland
nemers omdat individuele gemeenten
De smartphone van nu mag met van weinig waarde, omdat er geen enkele gewoon hun gang gaan met soms zeer weten. 
recht een mobiel kantoor genoemd disciplinerende werking op individuele
Lees verder op pagina 3
forse verhogingen. Zo zijn er in Noord-
worden.

Naast de gebruikelijke functies behoren Ook voor 
urenregistratie, kilometerregistratie en bij- Vindt u ICT 
voorbeeld mobiel betalen tot de mogelijk- kantoorartikelen 
heden. Zo houdt u de zaak onder controle, ook zo saai?
Bruna Bussum
waar u ook bent. In de kpn XL winkels hel- 
pen zij met de installatie van zakelijke apps 
Mooi, wij niet.
Ik daag u uit...
en adviseren zij over de juiste toepassing. 
Ook bent u vrij om alle nieuwe toestellen Neem contact op voor om uw kantoorartikelen 
en tablets te proberen, om zo in alle rust te 
ervaren wat echt bij u past. Daarnaast is er een gratis ICT-scan
voordeliger te bestellen!
een persoonlijke helpdesk, wordt u toestel 
gerepareerd terwijl u wacht, en richten zij, Maak een afspraak met mij.
op uw verzoek, uw toestel volledig in naar Henk Liebe 
uw wensen. Genoeg redenen om er een 
keer langs te gaan.
035 – 691 74 85
Als u voor 13 juli langs gaat bij de kpn XL 
winkel in Almere, kunt u gebruik maken 
van de gratis Smartphone Check. Eén van Veerplein 106, 1404 DC Bussum 
de smartphone-experts zal dan gratis uw info@wh2a.com 036-5227879
brunabussum@upcmail.nl 
toestel checken.
www.bruna.nl   1   2   3   4   5