gooizaken8
P. 1
Maak kans op een

gratis bedrijfs-
advertentie

in GooiZaken

Zie pagina 7


GooiZaken is het magazine voor ondernemend Gooi- en Vechtstreek
Jaargang 2 - Uitgave 8 - April - mei 2014

Positieve en ongedwongen sfeer opvijfde Gooise Bedrijvendag 


Verdere zaken 

Door Yvette Geerts

Bussum – Of het aan het thema Column van de 
‘moeten = willen’ lag? Feit is dat 
de stemming opvallend positief wethouder
was onder de aanwezige onderne- 5
mers en zelfstandig professionals. 
De levendige beursvloer telde 69 
standhouders, een lichte stijging 
ten opzichte van vorig jaar. Ook het 
aantal bezoekers was hoger dan Petra Kerkwijk: 
bij de vorige editie: 325 onderne- Ondernemers 
mers wisten de weg naar de Gooise 
Bedrijvendag te vinden. De goed zitten niet stil7
bezochte openingsworkshop van 
Han Mesters, (sectorbanker zakelij- 
ke dienstverlening bij ABN AMRO) 
zorgde direct voor veel inspiratie 
en gespreksstof.
Invoering IBAN

Netwerken, weten wat er in het Gooi Pleanair debat onder leiding van Jacqueline Zuidweg
speelt, nieuwe ondernemers ontmoe- een extra Goois tintje te geven konden Voor Ruud Bochardt (voorzitter Gooise 9 
ten en de workshops waren voor veel bezoekers bij verschillende stands ge- Bedrijvendag) een bevestiging dat e re- 
ondernemers redenen om de Gooise Be- nieten van kleine proeverijen van Gooise gionale opzet van het evenement echt in 
drijvendag te bezoeken. Om het geheel
producten. Een Gooise onderonsje dus.
een behoefte voorziet.

Lees verder op pagina 3
Dossier: 
Smit & zoon uit Weesp finalist Social Media

10
Ondernemingsverkiezing Noord-Holland


Debiteuren en 
door Yvette Geerts
Smit & zoon is
Incasso
Weesp - Producent van specialisti- een Nederlands
in 2005 is het bedrijf nog meer internati- 
sche chemicaliën Smit & zoon uit onaal georiënteerd en uitgebreid met een 13
Weesp is één van de tien genomi- familiebedrijf
aantal eigen vestigingen. Het van oor- 
neerden (categorie groot MKB) van inmiddels
sprong handelsbedrijf in stokvis en lever- 
voor de titel ‘Beste Onderneming traan is vandaag de dag meer een produc- 
van Noord-Holland’. Tijdens de 7 generaties
tiebedrijf met een drietal business lines. In Net begonnen 
eindstrijd op 7 mei worden de Weesp bevindt zich het hoofdkantoor en 
inalisten uitgedaagd door middel de fabriek van waaruit Smit & zoon speci- Marco Kroon
van bedrijfsilmpjes, presentaties Smit&zoon,opgerichtin1821,iseenecht alistischechemicaliënvoordeleerindustrie 19
en het beantwoorden van kritische Nederlands familiebedrijf. Op dit moment ontwikkelt, produceert en verkoopt.
vragen. Behalve de titel ontvangt wordt de directie gevormd door de 7e ge- 
de meest overtuigende inalist per neratie. Sinds de laatste directiewisseling
Lees verder op pagina 3
categorie ook een prijzenpakket ter 
waarde van € 5.000,-. Daarnaast 
is er ook de publieksprijs voor de Ook voor 
inalist met de meeste stemmen.
kantoorartikelen 
Smit & zoon werd in 2012 uitgeroepen tot Bruna Bussum
onderneming van het jaar in Weesp. Aan- 
leiding voor Randstad uitzendbureau hen Facility Professional & 
Werkplek Organizer
Ik daag u uit...
voor te dragen voor deze Noord Hollandse 
nominatie. De nominatie had op geen be- Structuur op de (thuis) werkplek! om uw kantoorartikelen 
ter tijdstip kunnen komen aldus Margreta Projectplanning binnen tijd en budget!
Barten, Manager Human Resources bij Smit www.allesopznplek.nl
voordeliger te bestellen!
& zoon. “Deze nominatie sluit naadloos rust, ruimte en overzicht!
aan op de topics uit ons strategisch HR Maak een afspraak met mij.
plan voor 2018 waarin we onder andere Henk Liebe Vanessa 
aandacht geven aan het verbeteren van Teune-Kuijff 
de arbeidsmarktcommunicatie. We zijn als 035 – 691 74 85
bedrijf enorm in ontwikkeling, en doen ei- Facility Organizer voor
genlijk niet onder voor andere grote werk- MKB & ZZP
gevers. Daar doen we tot nu toe eigenlijk Veerplein 106, 1404 DC Bussum 
niets mee, waardoor we redelijk onbekend brunabussum@upcmail.nl 06-1500 6339 
zijn buiten de branche.”
www.bruna.nl
www.allesopznplek.nl   1   2   3   4   5