gooizaken19
P. 1
AUTOZAKEN
Zie pagina 9 en 10
GooiZaken is het magazine voor ondernemend Gooi- en Vechtstreek
Werkgevers screenen via Facebook
Een profielfoto op Facebook is even belangrijk als een foto gevoegd bij de cv.
GOOI EN VECHTSTREEK - Wat velen reeds vermoedden is nu ook wetenschappelijk bewezen. Werkgevers screenen sollicitanten via Facebook. Sterker nog, een Facebook-profielfoto beïnvloedt de kansen ongeveer even sterk als de foto die toegevoegd wordt aan een cv.
Dat blijkt uit onderzoek van de Univer- siteit Gent. Werkgevers beschikken over zeer beperkte informatie wanneer zij hun eerste selectie maken uit de kandidaten voor hun vacatures. Een curriculum vitae en korte motivatiebrief zijn vaak onvol- doende om een zicht te krijgen op de per- soonlijkheid van de kandidaten. Tegelijk valt er op het internet veel informatie
te rapen om een eerste indruk verder te verfijnen. Een potentiële bron voor infor- matie biedt de sociale netwerkwebsite Facebook.
Onderzoekers van de Universiteit Gent gebruikten vier foto’s die verschilden wat betreft aantrekkelijkheid en persoonlijk- heidskenmerken. Om zeker te zijn dat het
écht niet om de brief ging, werden de na- men willekeurig aan een brief gekoppeld. De wetenschappers vergeleken de kan- sen op positieve reacties voor de kandi- daten met de verschillende Facebook- profielen. In hun sollicitatiebrief stond geen foto, op Facebook wel.
Lees verder op pagina 5
Ziekteverzuim verlagen speerpunt MKB’er
GOOI EN VECHTSTREEK - Meer dan de helft van alle Nederland- se MKB’ers heeft dit jaar veel aandacht voor het reduceren van het ziekteverzuim. 53 procent ziet dit als het belangrijkste focuspunt als het gaat om het hanteren van een vitaliteitsbeleid.
Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van de MKB Marktmonitor, gepubliceerd door Unique. Ook sport en beweging (42 pro-
cent) en een goede balans tussen werk en privé (32 procent) zijn belangrijke fo- cuspunten voor de ondernemer.
kers door bijvoorbeeld het faciliteren van sporten of fruit op het werk.
Vitaliteit
Als er wordt ingezoomd op de verschil- lende sectoren blijkt dat de handel het minst vaak een vitaliteitsbeleid uitvoert. Slechts 20 procent geeft aan een derge- lijk beleid te hanteren. In de zorg wordt daarentegen het vaakst gelet op het wel- zijn van medewerkers (41 procent).
Lees verder op pagina 5
Het onderzoek is uitgevoerd in samen- werking met Motivaction onder 2.142 MKB’ers. Zij zijn ondervraagd over the- ma’s als bedrijfseconomische en per- sonele ontwikkelingen en duurzame inzetbaarheid. Bedrijven die een vitali- teitsbeleid hanteren, besteden speciale aandacht aan het welzijn van medewer-
Locatie: NH Hotel Naarden 17.00-20.00 uur. Aanmelden: ronald@commesso.nl Zie pagina 12
Jaargang 4- Uitgave 19 - Maart 2016
Verdere zaken
Column burgemeester Van Vliet van 3 Gooise Meren
Duurzaam ondernemen
5
Hein van Steenis schrijft boek
7
Autozaken: Hans van Sunder
9/10
Cyberdreigingen
11
Maak kennis met Duin
13
Online shoppen
15
Hersenwetten essentieel voor zakelijk succes
NAARDEN - Succes is geen geluk, maar een voorspelbare uitkomst als je hersenwetten toepast.
Al bijna 30 jaar optimaliseert Sparkwise succesvol bedrijfsprocessen binnen het MKB en de corporate wereld. Zij gebruiken neuro wetenschap om tot nog betere resul- taten te komen. Deze unieke combinatie maakt mensen zakelijk succesvoller. Wil je ook leren hoe je dit in de dagelijkse praktijk kunt toepassen?
Kom dan donderdag 14 april naar de presentatie van SparkWise, voorafgaand
aan de GooiseNetwerkBorrel locatie NH Hotel Naarden. Ontvangst met koffie en thee vanaf 15.45 uur. Aanvang 16.00 uur en aansluitend vanaf 17.00 uur napra- ten, borrelen, hapjes en netwerken met de aanwezigen. Vooraf aanmelden via de SparkWise Facebook pagina: http://tinyurl.com/zunz4gw
Gooise Netwerk Borrel
14 april
Zakelijk en culinair
netwerkevent


   1   2   3   4   5