gooizaken17
P. 1
AUTOZAKEN
Zie pagina 9
GooiZaken is het magazine voor ondernemend Gooi- en Vechtstreek
Locatie: NH Hotel Naarden 17.00-20.00 uur. Aanmelden: ronald@commesso.nl Zie pagina 12
Jaargang 3 - Uitgave 17 - November 2015
Minister Kamp voorziet robuuste groei economie
Verdere zaken
Column van de burgemeester
Minister Kamp ziet meer groeikansen voor ondernemers.
GOOI EN VECHTSTREEK - De Nederlandse economie lijkt de periode van herstel achter zich te hebben gelaten en zich op te maken voor een perio- de van robuuste groei.
Zorg blijft wel de hoge werkloosheid. Het kabinet wil ook om die reden dat de economische groei verder door zet en zet daarom in op het geven van ruimte aan ondernemers en aan vernieuwende producten en diensten, het verminderen van lasten, het aanpakken van overbo- dige regels en het verder verbeteren van kredietverlening. Ik verwacht dat de komende tijd meer mensen het herstel van de economie daadwerkelijk gaan er- varen: meer mensen aan het werk, meer inkomen te besteden, meer groeikansen voor ondernemers, aldus minister Kamp.”
Lees verder op pagina 3
Dit stelt minister Henk Kamp van Eco- nomische Zaken (EZ) in reactie op de kwartaalcijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) recentelijk pu- bliceerde.
Uit deze cijfers blijkt, dat de Nederlandse economie voor het vijfde kwartaal op rij groeide en dat de export, investeringen en consumptie blijvend bijdragen aan de economische groei. Het CBS berekende,
dat de omvang van onze economie in het tweede kwartaal van 2015 nagenoeg terug is op het niveau van voor de crisis.
Kamp: “Deze cijfers wijzen erop, dat we de langdurige periode van economisch herstel achter ons hebben gelaten. Be- drijven investeren meer, consumenten besteden meer en de export blijft toe- nemen ondanks tegenvallende ontwik- kelingen in de wereldhandel.
OndernemersGooiseMeren:meeraandachtvoortoerisme
BUSSUM/NAARDEN/MUIDEN – De gezamenlijke ondernemersvereni- gingen in Bussum, Naarden en Muiden vinden dat de gemeente Gooise Meren meer aandacht moet gaan besteden aan toeristisch ondernemen. Dat schrijven de ondernemers in een speerpunten- plan aan de politieke partijen met het oog op de verkiezingen voor de nieuwe gemeente op 18 novem- ber a.s.
Naarden en Muiden zijn nu al voor een belangrijk deel economisch afhankelijk van het toerisme en ook Bussum wil op dat gebied groeien. “Verdere ont- wikkeling, uitbreiding en stimulering van bestaande en nieuwe toeristische functies en daaraan gelieerde onder- nemingen in geheel Gooise Meren is een must. Dit moet gecombineerd wor- den met het organiseren en promoten van evenementen, zoals dit nu door de Stadspromotor Naarden, Pro Bussum en de Muider Tafel wordt gedaan”, aldus de ondernemers.
Zij vinden verder van belang dat alle ge- meentedelen een manager krijgen die de winkelleegstand gaat aanpakken: “ Bussum heeft reeds een dorpsmanager, de kernen Muiden en Naarden hebben
ook deze vorm van dorps- of in hun ge- val: stadsmanagement nodig. Op deze wijze kan de broodnodige marketing van alle kernen goed en structureel ter hand worden genomen. Dit komt de levendig- heid en bedrijvigheid van alle kernen ten goede”.
Daarnaast vinden de gezamenlijke onder- nemersverenigingen het parkeerbeleid belangrijk: “De ultieme vorm van klant-
vriendelijk parkeren is gratis parkeren. In Naarden moet dat ook zo blijven. De ker- nen Bussum en Muiden dienen met spoed een klantvriendelijkere vorm van parkeer mogelijkheden te krijgen – het liefst (zo- veel mogelijk) gratis!”, aldus het stuk dat ondertekend is door de Bussumse Onder- nemersvereniging BOV, FIN Naarden, On- dernemersvereniging Naarden Vesting en belangenverenigingen uit Muiden en Muiderberg.
Incasso: voorkomen is beter dan forceren
Ik was(h) ook zakelijk bij iClean!
Ook voor al uw zakelijke wassingen. De schoonste en
modernste wasstraat van Nederland met voordelige waspassen. Direct naast de A1, afrit Naarden Vesting.
Waarom uw auto (zakelijk) wassen bij iClean Naarden?
• Wij accepteren alle Creditcards/Travel Card MKB-Brandstof en MultiTankcard.
• Ruime, gunstige openingstijden (voor, na en tijdens kantooruren) • Practische waspassen van diverse wasprogramma’s.
• Kleine (lak)beschadigingen laten herstellen bij Car Cosmetics
terwijl u wacht of werkt.
Amsterdamsestraatweg 27e - Naarden - icleannaarden.nl
Bezorging in ‘t Gooi mogelijk bij bestellingen vanaf € 75,-
www.sushideluxe.nl 036-536 21 44
Gooise Netwerk Borrel
12 november
Zakelijk en culinair
netwerkevent
3 regentonnen 3
Ton Heerts: Kroon op het werk 7
Autozaken: Mercedes C 350e
9
Dossier Bedrijfsoverdracht
11
Aantalfreelancers neemt toe
13
Van Lanschot schenkt
15
NIEUW IN NAARDEN
Deze waspas kunt u opwaarderen bij de kassa van iClean Naarden.
WASPAS
Goud WASPAS
D
n t
a a
d e
D
e z
D e
d
b
i
j
d
e
k
a
s
s
a
v
a
n
i
C
l
e
a
n
N
a
a
r
d
e
n
.
b
i
j
d
e
k
a
s
s
a
v
a
n
i
C
l
e
a
n
N
a
a
r
d
e
n
.
e
e
n
e w
z e
u n
e
z
k
w
w a
a
a s
s
s p
p
p a
a
a s
s
s k
n
w a
k u
u
t
t u
u
u o
o
o p
p
p w
w
a
a
e
a r
r
r d
e r
r
e n
r e
n
Deze waspas kunt u opwaarderen bij de kassa van iClean Naarden.
––
VIP WASPAS


   1   2   3   4   5