Page 5 - gooizaken16
P. 5
De Nieuwe Weg: wegwijs in ondernemersvak
Bussummer schrijft roman over succesvol ondernemen
BUSSUM - Steeds meer mensen starten als zelfstandig professional. Slechts vijftien procent slaagt binnen een jaar en zelfs drie jaar later is maar veertig procent succesvol. ‘Dat is jammer en nergens voor nodig’, zegt de Bussumse ondernemer Jochum Jarigsma. Iedere ondernemer is maar een paar stappen verwijderd van zijn eigen succes, legt Jarigsma uit in zijn boek De Nieuwe Weg, dat deze maand verschijnt.
Met zijn businessroman wil Jochum kleine ondernemers zeer laagdrempelig de meest essentiële ondernemers- vaardigheden bijbrengen. Waarom Jarigsma voor compe- tentieverbetering in romanvorm heeft gekozen? “Omdat jij je als ondernemer kunt identificeren met de situatie van de hoofdpersoon en door deze herkenning kun je veel van hem en het ondernemersvak leren, zonder je te hoeven verdiepen in moeilijke sales theorieën en boe- ken. In drie uur heb je het boek uit en weet je alles wat je moet weten over klantbenadering”, aldus Jarigsma.
“Sinds 1999 geef ik salestrainingen aan grote bedrijven en wat me opvalt, is dat het ontwikkelen van medewer- kers daar vrij standaard is. Iedereen krijgt de mogelijkhe- den om steeds beter te worden in wat hij/zij doet. Niet alle bedrijven pakken het goed aan, maar zij die het goed aanpakken zien daadwerkelijk hun omzet of productie stijgt door hooggekwalificeerd personeel. Bij kleine be- drijven, zeg tot tien medewerkers, gebeurt er bijna niets op dat vlak. Als deze kleine bedrijven besluiten mee te doen dan verdienen ze de inschrijffee (ruim 2500 euro) ruimschoots terug, maar ze durven niet. Ik heb meer dan 110 bedrijven en bedrijfjes gehad met interesse in het traject maar ze vinden deze investering, vaak een grote in hun ogen, te spannend”.
“Zelfs als ik ze garandeer dat ze alleen hoeven te betalen als ze het verdiend hebben, durven ze niet. Dus daarom een boek. Een boek kost maar twee tientjes. In mijn geval tot medio november zelfs maar 15 euro, en dan weten ze ook heel veel”.
- Even over het boek zelf. Rutger wordt gezien als niet sympathiek; een geldwolf. Toch zouden we ons met hem moeten kunnen identificeren; hij is im- mers de hoofdpersoon. In welke vorm zouden we dat kunnen doen?
Jarigsma: “In Nederland is het not done om over geld te praten, maar truth of the matter is dat veel ondernemers ook ondernemer zijn om rijk te worden en een luxe le-
ven te kunnen leiden. Rutger begint ook zo. En daar is op zich niets mis mee. Zo lang hij waarde blijft toevoegen in het economisch verkeer mag dat. Nederlanders hou- den er niet van om als money hungry bekend te staan. Overigens maakt Rutger naarmate het verhaal vordert een transformatie door en wordt hij daardoor ook sym- pathieker.
- Het verhaal speelt zich af op Schiermonnikoog, van- waar de keuze voor één van de Nederlandse Wadden- eilanden?
Jarigsma: Ik kom er van jongs af aan al vaak, dus het voor- deel van Schier is dat ik de mise en scene uit mijn hoofd kon schrijven. En meer research doen is geen straf. Daar- naast is er een natuurgebied en dat had ik nodig voor de morele boodschap van het boek.
- Er wordt geen nieuwe weg aangelegd, omdat het voor meer milieuvervuiling zou zorgen. Waarom heb je ervoor gekozen om dit thema voor je boek te gebruiken?
Jarigsma: “Tijdens reizen door ontwikkelingslanden en tijdens mijn studie zag ik dat geld van wezenlijk belang is om een prettig leven te leiden en zaken voor elkaar te krijgen. Daardoor werd ik – net als Rutger – materialis- tischer. Inmiddels combineer ik mijn idealisme met slim ondernemen wat leidt tot hele leuke initiatieven zoals de Wereld BBQ in Bussum waar ik woon. Een keer per jaar organiseer ik met een leuke groep mensen een bbq voor honderden mensen van verschillende pluimage. De bbq richt zich in eerste instantie op de immigrantenbevolking van Bussum, zo’n tien procentvan de inwoners, maar na- drukkelijk ook op de bevolking die van oudsher autoch- toon is. De brug slaan tussen die werelden is geweldig.
-Wat is het belangrijkste dat je met dit boek wilt mee- geven?
Jarigsma: “Word ondernemer. Het geeft je een grotere wereld waarin bijna alles mogelijk is. Dat is toch gewel- dig?”
De Nieuwe Weg – in zeven stappen naar meer omzet
Uitgeverij: Big Business Publishers, € 15,00
Jochum Jarigsma met zijn nieuwe boek.
September - oktober 2015
5
column
Van de Tuin- architect
Jolanda Vreeken
Tijd van verandering
Het is voorbij ....de zomer: de tijd om weg te zijn, je te nestelen onder een boom en zo min moge- lijk te doen. Genieten van de onwetendheid; even geen werk, geen verplichtingen, geen ‘Wereld draait door’, I Phone, linkedinges of twittergedoe. ... Gewoon met je blote voeten in het gras, wind in je haren, nieuwe lucht in je longen. Is iedere reis door een ander land, vreemd en onbekend, niet een ont- dekking van het nieuwe? En was het daardoor niet zo dat je jezelf ineens anders zag en bedacht dat je het allemaal heel anders zou gaan doen...... straks als je weer thuis zou zijn.
Nu is het september en de eerste wolken trekken over de zomer. Het najaar gluurt om de hoek. In mijn tuin bloeien de siergrassen. Prachtig zijn ze in het lage licht. Op een of andere manier geven ze me al- tijd reden tot mijmering, tot reflectie. Hun bewegin- gen roepen een herinnering op aan de zwoele zo- merwind en de golven van de zee. Dat is het mooie van mijn vak; de kunst om een tuin herinneringen op te laten roepen bij mensen. Zodat het een plek met betekenis wordt die iets vertelt dat boven de dingen en de planten uitstijgt.
Mijmeren, zegt het woordenboek, is stil en vaag peinzen, in een min of meer weemoedige stem- ming. Zo vlak na de zomermaanden, is het goed nog even te mijmeren en om te kijken naar jezelf. En..... misschien moet je toch tijd maken voor een gesprek over die veranda of een radicaal andere beplanting? Heb het weer heerlijk thuis. Laat de herfst maar ko- men; maak een vuur, neem een glas mooie wijn, sla een deken om en geniet van de frisse avonden in de buitenlucht en van je dromen over verandering..... laat ze niet verloren gaan.
Laat je inspireren op www.joosbuiten.nl
Jolanda Vreeken ontwerpt en Groencombinatie Ruisendaal realiseert.
Joosbuiten Ontwerpt tuin park en plein www.joosbuiten.nl 06-27323766 jolanda@joosbuiten.nl
Groencombinatie Ruisendaal Tuinaanleg en onderhoud www.groencombinatie.nl 035-6943269 info@groencombinatie.nl


   3   4   5   6   7