Page 3 - gooizaken16
P. 3
Springplank voor startende media-ondernemingen
Vervolg van pagina 1:
“Als je business wilt maken, snel wilt groei- en, je concentreert op mediadiensten en de kennis van de mediabedrijven goed kunt gebruiken, dan is er maar één plaats waar je moet zijn: het Media Park in Hilversum. Hier zit de business, de klanten, de expertise, de investeerders en de faciliteiten om startende ondernemingen een springplank te bieden” aldus Mark Achterberg, commercieel directeur van het Media Park
Ton van Mil, directeur iMMovator en organisator van de wedstrijd: “De grote, bestaande ondernemingen op het Mediapark kunnen hecht samenwerken met de starters en daardoor innovatie in onze industrie dicht bij huis ha- len en verder helpen. De faciliteiten op het Media Park worden zeer betaalbaar in de markt gezet. Een vliegen- de start in de media industrie lijkt zo gegarandeerd!”
Investeren
Jan Müller, directeur Beeld en Geluid: “Vanuit Beeld en Geluid zijn we niet alleen bezig met het verleden van media, maar investeren we volop in de toekomst ervan. Uiteraard met het toegankelijk maken van de schatten in ons archief, zowel online als in moderne multimedi- ale museale applicaties zoals we die in onze Experience bieden. We verbinden ons graag aan startende onder- nemers om de ontwikkeling van media naar multime- dia-archief te helpen vormgeven. Starters hebben de snelheid, focus en flexibiliteit die daarvoor nodig is en op hun beurt profiteren zij van de beschikbare content en data, en van de kennis en innovatie die Beeld en Ge- luid ontwikkelt.”
Brigitta Boonacker (BOV):
Alle informatie over de pitch is te vinden op de website van iMMovator. De winnaar wordt in september bekend gemaakt bij het Cross Media Café Coming Soon, gecom- bineerd met de feestelijke Seizoensopening op het Me- dia Park. De jury van de wedstrijd bestaat uit:
•
Jan Müller, directeur Nederlands Instituut voor Beeld • en Geluid
• Roel Raatgever, directeur UtrechtInc
Edwin Hengstmengel, Investment Manager, Van den • Ende & Deitmers Crossmedia Fund
Henk Hagoort, Voorzitter Raad van Bestuur van de • Nederlandse Publieke Omroep
Mark Achterberg, commercieel directeur van het Media Park
Pieter Broertjes, burgemeester van de Gemeente • Hilversum
Over iMMovator
iMMovator Cross Media Network heeft als doel het stimuleren van innovatie binnen de (cross) media sector. iMMovator wordt ondersteund door overheid en bedrijfsleven en heeft een sterk netwerk in de Cross Media sector van ruim 8.000 leden. iMMovator is onder andere initiatiefnemer van de Monitor Creatieve Industrie, netwerk/ kennisbijeenkomsten als de Cross Media Cafés, Media Future Week en het Mediapark Jaarcon- gres en sector ondersteunende projecten als Growing Games, HbbTV Forum Nederland en het ketenoverleg Digitale TV.
“Nieuwe kansen in Gooise Meren voor ondernemers”
Vervolg van pagina 1:
BUSSUM – “De fusie van Bussum, Naarden en Muiden in de nieuwe gemeente Gooise Meren geeft ook nieuwe kansen aan ondernemers. De nieuwe gemeente moet het nieuwe beleid nog helemaal ontwikkelen en daar kunnen de belangenbehartigers van de ondernemers een belangrijke rol in spelen”. Dat zegt Brigitta Boonacker, voorzitter van de BOV, de Bussumse Ondernemers Vereniging.
Boonacker nam het initiatief om een overkoepelend on- dernemersoverleg op te richten in de nieuwe gemeente die per 1 januari aanstaande een feit zal zijn. “Het is belangrijk voor de ondernemers dat we eenduidig ope- reren naar de nieuwe gemeente toe”, aldus Boonacker.
“Muiden, Naarden en Bussum houden hun eigen identiteit”
“Muiden, Naarden en Bussum houden hun eigen iden- titeit. Van een samengaan van de ondernemersvereni- gingen zal ook geen sprake zijn. Maar we krijgen wel te maken met regelgeving die voor de hele gemeente zal gelden. Zo is er nu wel reclamebelasting in Bussum en in Muiden, maar niet in Naarden. Het is gewoon be- langrijk dat wij als ondernemers duidelijk vindbaar zijn voor de nieuwe gemeente, zodat we tijdig mee kun- nen praten over nieuwe regelgeving. De ondernemers hebben elkaar in elk geval al gevonden”, aldus Brigitta Boonacker.
Brigitta Boonacker
September - oktober 2015
3
column
Van de Burgemeester
Bas Jan van Bochove
Weesp: stad van bedrijvigheid
Ondernemerschap zit Weespers in het bloed. Van oudsher is Weesp een stad van nijverheid en han- del. Wie kennis neemt van de historie van de stad, als waarnemend burgemeester leer ik er meer en meer van, neemt kennis van de bedrijvigheid die de stad door de eeuwen heen heeft gekend. Het gaat daarbij om de lakenhandel, bierbrouwerijen, jeneverstokerijen en de productie van porselein en cacao.
Ondernemers investeren in hun bedrijven, maar ook in de ontwikkeling van de stad. Zo is het stadhuis aan het eind van de achttiende eeuw ge- bouwd met geld dat bijeen is gebracht door onder andere bierbrouwers en jeneverstokers. Daarmee gaven de ondernemers van toen er blijk van voor- uitstrevend te zijn. Dat kenmerkt in de eenentwin- tigste eeuw nog altijd de Weesper ondernemers. De bedrijvigheid in Weesp kent een verrassende diversiteit en is zowel nationaal als internationaal gericht. Grote productiebedrijven vinden op één van de drie bedrijventerreinen een plaats naast bijvoorbeeld internationale transportbedrijven. Ook op het terrein van dienstverlening spelen Weesper bedrijven een belangrijke rol. En onder- schat de watersportgebonden bedrijvigheid niet. Natuurlijk is de gunstige ligging van Weesp van be- tekenis als vestigingsplaats voor bedrijven. Via de weg, het spoor en het water is Weesp goed bereik- baar en die bereikbaarheid verbetert de komende jaren dankzij grote infrastructurele werken, die op dit moment worden uitgevoerd. Daarnaast ligt Weesp in de nabijheid van de belangrijke stedelij- ke bedrijvigheid in Amsterdam, Almere, Utrecht en Amersfoort. De luchthaven Schiphol en de havens in het gebied van het Noordzeekanaal zijn dichtbij en snel bereikbaar. Weesp kan daardoor met recht het economisch hart van de Gooi en Vechtstreek worden genoemd. Een stad met ambitie die is ge- richt op het verder succesvol ontwikkelen van het ondernemen en het ondernemerschap.
De gemeente zet zich in om de kwaliteit en leef- baarheid van de bedrijventerreinen en het stads- hart te verbeteren. Zij doet dit niet alleen. De samenwerking met de bedrijvenvereniging IVW, de Weesper Detaillisten organisatie WDO en Mar- keting Weesp zorgt voor een succesvolle aanpak. Kleine en grote bedrijven zijn de afgelopen jaren tot bloei gekomen in Weesp. Groei is nog steeds mogelijk. Dat geldt zowel voor de bestaande be- drijvigheid als voor nieuwe bedrijven en onderne- mers.
We zetten in Weesp samen de schouders onder de verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid. Daar- voor zoeken we graag de samenwerking met u. We vertrouwen er op dat het ondernemersklimaat in Weesp ook voor u inspirerend werkt.
Zoekt u een uitdaging? Zoekt u kansen? Zoekt u ruimte om te kunnen ondernemen? Vind Weesp.
Bas Jan van Bochove Waarnemend burgemeester van Weesp www.weesp.nl


   1   2   3   4   5