gooizaken15
P. 1
NIEUW: GooiZaken Nieuws
Naarden Bussum, zie pagina 14
NIEUW: AUTOZAKEN
Zie pagina 9
GooiZaken is het magazine voor ondernemend Gooi- en Vechtstreek
Midden- en kleinbedrijf zit in de lift
Het MKB mag weer gaan denken aan drukke winkelstraten.
HILVERSUM - Het midden- en kleinbedrijf zit in de lift: de omzet van onder- nemingen groeide in 2014 gemiddeld met vier procent terwijl de gemid- delde winstontwikkeling met 32 proent opliep in vergelijking met 2013. Kostenbesparingen zijn met name de oorzaak voor de gemiddelde plus in het MKB. Dit blijkt uit onderzoek van SRA, een netwerk van 370 grote en kleine accountantskantoren, dat meer dan 50 procent van alle MKB-bedrij- ven als klant heeft.
Industrie
5
Ondanks het feit dat het winstherstel grotendeels te danken is aan beheers- maatregelen, zijn de cijfers een opsteker voor het hele MKB. Vergeleken met vorige jaren is sprake van een echte trendbreuk.
De cijfers laten zien, dat 57 procent van de ondernemingen in staat is geweest
om de omzet op gelijk niveau te houden dan wel te laten groeien, en dat bij 66 procent van ondernemingen de winsten ook weer stijgen. Wel zijn grote verschil- len te zien tussen branches: industrie en logistiek doen het heel goed, maar auto- motive, detailhandel en bouw blijven re- latief gezien achter.
7 MET SPANT?! Nieuw: Autozaken
Bussum twijfelt over koopzondag
Dossier opleidingen
BUSSUM – De gemeenteraad van Bussum is verdeeld over de definitieve instelling van een koopzondag in de gemeente. In de komende raadsverga- dering moet blijken of de proef met koopzondagen wordt doorgezet of niet.
Het terugdraaien van de koopzondag zou bijzonder zijn, omdat in vrijwel alle omrin- gende plaatsen (Laren, Hilversum, Amster- dam) de koopzondag een succes is.
Ook in Naarden en Muiden, dat samen met Bussum per 1 januari de gemeente Gooise Meren gaat vormen, zijn de winkels op zon- dag open.
Ik was(h) ook zakelijk bij iClean!
Ook voor al uw zakelijke wassingen. De schoonste en
modernste wasstraat van Nederland met voordelige waspassen. Direct naast de A1, afrit Naarden Vesting.
Waarom uw auto (zakelijk) wassen bij iClean Naarden?
• Wij accepteren alle Creditcards/Travel Card MKB-Brandstof en MultiTankcard.
• Ruime, gunstige openingstijden (voor, na en tijdens kantooruren)
• Practische waspassen van diverse wasprogramma’s.
• Kleine (lak)beschadigingen laten herstellen bij Car Cosmetics
terwijl u wacht of werkt.
Amsterdamsestraatweg 27e - Naarden - icleannaarden.nl
Bussum begon begin dit jaar op proef met koopzondagen of verzoek van de onderne- mers. De supermarkten zijn sindsdien iedere zondag open, de overige winkels alleen de eerste zondag van de maand. Verschillende
Pleidooi voor
Ondernemershuis
in Gooise Meren
NAARDEN – De nieuwe gemeente Gooise Meren zou een eigen Onder- nemershuis moeten krijgen. Dat betoogde waarnemend burgemees- ter van Naarden Joyce Sylvester in een opiniestuk in De Gooi- en Eemlander.
Volgens Sylvester is Gooise Meren (Bus- sum, Naarden en Muiden) met bijna 60.000 inwoners groot genoeg om op die manier ondernemers meer dan nu te faci- literen. De fusie van de drie gemeenten krijgt op 1 januari a.s. zijn beslag.
omwonenden van winkelcentra en winke- liers die niet open willen gaan op zondag, maakten bezwaar tegen de openstelling op zondag. Een groot deel van de Bussum- se raad is gevoelig voor die klachten.
Risico’s met flexwerkers
13
De Nederlandse industrie is de afgelopen jaren hard geraakt door de recessie, maar kan via de export ook relatief snel profi- teren van het wereldwijde economische herstel.
Dit komt al naar voren uit de financiële resultaten over 2014: in geen enkele an- dere MKB-sector namen de netto omzet (+13,4 procent), de bruto marge (+7 pro- cent), het bedrijfsresultaat (+58,2 pro- cent) en het eigen vermogen (+25,4 pro- cent) gemiddeld op jaarbasis zo sterk toe.
Lees verder op pagina 3
Staatssecretaris Geruchtenmachine draait op volle toeren:
Gooise Netwerk Borrel
10 september
Zakelijk en culinair
Jaargang 3 - Uitgave 15 - Juli - augustus 2015
netwerkevent
Locatie: NH Hotel Naarden 17.00-20.00 uur. Aanmelden: ronald@commesso.nl Zie pagina 8
Verdere zaken
Gemeenten bieden klushulp aan 3
Column van de burgemeester
5
Geheimen “SOMS W GEEN W
MAAR E KLANKB
Gooische
Onthulling: Binne
Jette Klijnsma GAAT
ISABEL VAN DEN BERG
EXCLUSIEF!
Hans van Sunder
9 11
WIE ZIJN TOCH DEZE MYSTERIEUZE DAM
Best Event Planner Jean
NIEUW IN NAARDEN
Deze waspas kunt u opwaarderen bij de kassa van iClean Naarden.
WASPAS
Goud WASPAS
D
a a
d e
D
D e
b
i
j
d
e
k
a
s
s
a
v
a
n
i
C
l
e
a
n
N
a
a
r
d
e
n
.
b
i
j
d
e
k
a
s
s
a
v
a
n
i
C
l
e
a
n
N
a
a
r
d
e
n
.
e z
w a
a s
n
e
o
z
z e
e
e w
w
s
s
a
a s
s p
p
p a
a
e r
s k
k
k u
u
u n
n
t
t
t u
u
w
u o
p w
a
e
o p
p
a
w a
a r
r
r d
d
r
r e
e
e n
n
Deze waspas kunt u opwaarderen bij de kassa van iClean Naarden.
––
w by
VIP WASPAS


   1   2   3   4   5