gooizaken14
P. 1
GRATIS BITES & MUSIC!
Beste borrel in het Gooi
GooiZaken is het magazine voor ondernemend Gooi- en Vechtstreek
Betere bereikbaarheid van Zuidas
Verdere zaken
Huizen betaalt snel
3
5
Gooise Technologie- kring 7
Voordelen van krediet- verzekering 9
Column
Reijer Hekelaar
9
vanuit Gooi en Vechtstreek
De A10 wordt bij de Zuidas verbreed en gedeeltelijk ondertunneld.
HILVERSUM – Het omvangrijke project Zuidasdok moet er voor gaan zorgen dat de bereikbaarheid vanuit het Gooi en de Vechtstreek met de Amster- damse Zuidas sterk verbeterd wordt.
De route is met recht een portaal voor de regio. Een goede bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het Gooi en de Vechtstreek is in hoge mate afhankelijk van een soepele en veilige doorstroming op dit circa zes kilometer lange stuk rijks- weg. Door verdergaande groei van het autoverkeer, is dit rond 2020 niet meer het geval. Vandaar dat Rijkswaterstaat, Pro Rail en de gemeente Amsterdam ge- zamenlijk het plan Zuidasdok hebben ont- wikkeld.
Lees verder op pagina 3
Het project Zuidasdok omvat de uitbrei- ding van station Amsterdam-Zuid, het verbreden van de A10 Zuid met extra rijstroken, het aanpassen van de knoop- punten De Nieuwe Meer en Amstel, het ondergronds brengen van de snelweg ter hoogte van het centrumgebied van Zui- das en het herinrichten van de openbare ruimte. Doel is een optimale doorstroming
van het verkeer en vervoer te combineren met een nieuwe stedelijke ontwikkeling. In 2028 moet dit alles zijn gerealiseerd.
Ringweg A10 Zuid
De Ringweg Zuid - zoals de A10 Zuid tus- sen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel ook wel wordt genoemd - is één van de drukste snelwegen van ons land.
Zelfstandigenplein Gooi gaat kleine ondernemer ondersteunen
Column
Arend Jan
van den Broek
NAARDEN – Kleine zelfstandigen uit het Gooi gaan onder de naam Zelfstandigenplein Gooi samenwer- ken om op die manier gezamenlijk voordelen te behalen. Een initiatief ván kleine ondernemers vóór kleine ondernemers. De plannen voor Zelfstandigenplein Gooi werden onlangs gepresenteerd tijdens de Gooise Netwerkborrel in Naarden.
Het concept, begonnen in Almere, is een- voudig. Kleine ondernemers, eenmansza- ken en ZZP’ers hebben regelmatig het ge- voel dat ze er helemaal alleen voor staan. Zelfstandigenplein bundelt en verenigt krachten op lokaal niveau. Faciliteert het contact tussen leden, houdt leden op de hoogte van het lokale nieuws, biedt in- koopvoordeel bij partners, verzorgt cursus- sen en trainingen. Zowel via online kanalen (website en app) als offline maakt Zelfstan- digenplein de leden het ondernemen mak- kelijker door de krachten te bundelen.
Zelstandigenplein functioneert als coöpe- ratie en is op die manier op zoek naar con- creet voordeel voor de leden. Inkoopvoor- deel bijvoorbeeld zoals bij het openen van een bankrekening, bij het huren van werk-
envergaderruimteofbijdeontwikkeling van een huisstijl en een website. Leden hebbe makkelijk toegang tot bedrijfsadvie- zen en praktische cursussen of trainingen.
Na Zelfstandigenplein Almere, zijn er nu plannen om ook een Zelfstandigenplein Gooivandegrondtetillen.Hetraamwerk
vanZelfstandigenpleinstaatal,netalshet bedrijfsmodel. Wat nodig is om het te laten werken, zijn leden en partners met mooie aanbiedingen voor de leden. En last but not least: een regionaal bestuur van Zelf- standigenplein Gooi. Belangstellenden of potentiële leden kunnen zich aanmelden viawww.zelfstandigenplein.nl
11
Gooise Netwerk Borrel
11 juni met Hollandse Nieuwe party en 10 september
Zakelijk en culinair
Theehuis De T-Berg
netwerkevent
Locatie: NH Hotel Naarden 17.00-20.00 uur. Aanmelden: ronald@commesso.nl
Jaargang 3 - Uitgave 14 - Mei - juni 2015
Van dik hout...
13


   1   2   3   4   5