gooizaken12
P. 1
GRATIS BUFFET & LIVE MUZIEK
Zie ook pagina 18
Gooise Netwerk Borrel
8 januari en 12 februari 2015
Zakelijk en culinair netwerkevent
Locatie: NH Hotel Naarden 17.00-20.00 uur. Aanmelden: ronald@commesso.nl
Het magazine voor ondernemend Gooi- en Vechtstreek Jaargang 2 - Uitgave 12 - December 2014 - Januari 2015
Aeves Bussum is het snelst
Verdere zaken Goois Forum 5
Dementia-app
7
Positie zzp’ers
9
Dossier fiscale zaken
10
Groei in Noord-Holland
13
Meer rendement door plezier
14
17
groeiende bedrijf
ben. Daarbij hebben we geleerd dat het in onze branche draait om wat mensen zelf willen, niet wat je van ze gedaan wil krijgen.”
Lever kwaliteit met een knipoog
Succesformule
Winnaar: Aeves
BUSSUM - In de landelijke finale van de FD Gazellen Awards 2014 is Aeves B.V. uit Bussum uit de bus gekomen als snelst groeiende onderneming van Nederland. Het consultancy bureau zag haar omzet over de afgelopen drie jaar bijna vertwintigvoudigen.
Enorm hard gegroeid
Directeur Sherief Abdalla toonde zich op de avond zelf blij verrast met de prijs
voor snelst groeiende onderneming van Nederland: “Tot aan de regionale finale van Noord-Holland hadden we niet door dat we zó hard gegroeid waren.” Die om- zetgroei bedroeg maar liefst 1945%, één van de hoogste percentages in de 11-ja- rige geschiedenis van de FD Gazellen. “We denken niet in markten, maar in functies. Onze focus op inkoop, sales en marketing professionals binnen zowel het private als publieke domein maakt dat we minder last van conjuncturele schommelingen heb-
Mede oprichter en partner van Aeves, Pieter van der Vloed, vertelt over de in zijn ogen succesformule van Aeves. “We geven advies, doen executive search en ook interim management. De kracht zit hem in de combinatie van die drie en de wijze waarop wij daar vorm aan geven. We hebben veel inhoudelijke kennis en kijken daarbij naar wat mensen drijft. De juiste match tussen mens en cultuur maakt het verschil.” Dat ze daarbij een outperformer zijn is duidelijk door het winnen van de FD Gazelle Award 2014. Van der Vloed: “We leveren kwaliteit en ons doel daarbij is het overtreffen van de verwachtingen van de klant.” Een tip die Van der Vloed voor andere bedrijven heeft: “Neem jezelf niet altijd te serieus, lever kwaliteit met een knipoog, werk hard en heb passie voor datgeen wat je doet.”
Vervolg op pagina 3
BEL-gemeenten en Huizen: Samenwerken, niet fuseren
Toekomst leaseauto
HUIZEN/BEL - De Gooise gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (BEL) moeten intensiever gaan samenwerken. Dat staat in het advies van het college van Gedeputeerde Staten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de bestuurlijke toekomst van het Gooi.
zen geeft aan dat er wordt gewerkt aan een voorbereiding van de samenwerking, waarbij op voorhand geen onderwerpen zijn uitgesloten. “In eerste instantie zal de samenwerking op het sociaal domein verder worden geïntensiveerd.”
De drie BEL-gemeenten hebben hun zienswijze aan de Provincie bekend ge-
Tussen de betrokken gemeentes vindt al langere tijd een intensieve samenwer- king plaats binnen het sociaal domein en op een aantal langer bestaande beleids- terreinen via de regio, waaronder GGD,
GAD en de veiligheidsregio. GooiZaken maakte een rondje langs gemeenten en ondernemers om de meningen te peilen.
Een woordvoerder van de gemeente Hui-
maakt.
Vervolg op pagina 3
Net begonnen
19
Enter Media en GooiZaken slaan handen ineen
Ook voor kantoorartikelen Bruna Bussum
Ik daag u uit...
om uw kantoorartikelen voordeliger te bestellen!
Maak een afspraak met mij.
Henk Liebe 035 – 691 74 85
Veerplein 106, 1404 DC Bussum brunabussum@upcmail.nl www.bruna.nl
WEESP – GooiZaken gaat per 1 januari 2015 de samenwerking aan met Enter Media, Gooizaken gaat dan over naar de uitgeverij uit Weesp. Daarmee vergroot Enter Media de mogelijkheid om de doelgroep van bedrijven in het Gooi te bereiken.
Eigenaar Adri de Bruijn, directeur com- merciële zaken Fred Schaeffer van Enter Media en Ronald Schut uitgever van Gooi- Zaken zijn content. “Wij zien GooiZaken als een prachtige aanvulling op onze huis- aan-huisbladen in de Gooi en Vechtstreek en de bedrijvenbladen B2B in Weesp en Muiden”, zegt de Bruijn. Schut ziet de sa- menwerking als een regionale versterking voor beide uitgeverijen.
De huidige uitgever, Ronald Schut van Commesso Media, sluit zich aan met zijn uitgave GooiZaken bij Enter Media.
“De organisatie van Enter Media is een serieuze versterking en geeft een extra impuls aan ons businessblad”, aldus Schut. Enter Media in Weesp is uitgever van negen lokale nieuwskranten in Gooi- en Vechtstreek, Diemen en IJburg met een totale oplage van ruim 140.000. Dit jaar bracht Enter Media de titels HuizerNieuws, BELNieuws en HilversumsNieuws nieuw op de markt.
Commesso Media geeft naast GooiZaken in de regio Gooi en Vechtstreek met een oplage van 11.000, ook bladen en glossies uit met een oplage van ruim 50.000.


   1   2   3   4   5