gooizaken11
P. 1


GRATIS BUFFET & LIVE MUZIEK
Zie ook pagina 7
Gooise Netwerk Borrel

13 november en 11 december 2014
Zakelijk en culinair 
netwerkevent

Locatie: NH Hotel Naarden 
17.00-20.00 uur. 
Aanmelden: ronald@commesso.nl

GooiZaken is het magazine voor ondernemend Gooi- en Vechtstreek Jaargang 2 - Uitgave 11 - November 2014

Gemeente Naarden ontvangt 

Verdere zaken

toekomstplan Gooimeer Noord

Column
Burgemeester
makkelijk heen kunnen, wordt het voor Elbert Roest 
ondernemers aantrekkelijker zich op
5 
Gooimeer Noord te vestigen.
2 Meer uitstraling aan het bedrijventer- 
rein. Met relatief eenvoudige middelen 
kan al veel worden bereikt. Te denken Meet & Match 
valt aan het gebruik op het hele ter- van PMONB
rein van gelijksoortige adresborden, de 
plaatsing van een ‘landmark’ bij de en- 7
tree en het aannemen van een aanspre- 
kende naam. Bijvoorbeeld: ‘Business- 
park Naarderbos’.
3 Ondernemers willen meer aandacht Gooise 
geven aan duurzaam ondernemen. netwerkborrel
Joop van Dort, voorzitter FIN overhandigt rapport aan Miriam van Meerten, Wethouder Gemeente Naarden
Dit maakt het vastgoed aantrekkelij- 
7 ker voor nieuwe gebruikers, helpt om 
NAARDEN - Op 1 oktober jl. ontving teerde Stec haar ideeën. In de discus- de locatie beter op de kaart te zetten 
Miriam van Meerten, Wethouder sie die volgde hebben Gemeente en en zorgt bovendien voor energiebespa- 
Gemeente Naarden het Deinitieve ondernemers ideeën uitgewisseld over ringen.
rapport Visie en actieplan verster- het aantrekkelijk houden en het ver- Familie- 
king Gooimeer Noord uit handen beteren van het bedrijventerrein. Het bedrijven
Aanleiding voor het initiatief
van FIN voorzitter Joop van Dort.
leverde een lijst van drie prioriteiten Ondanks de goede bereikbaarheid van 
op die in het rapport zijn opgenomen.
9
Gooimeer Noord dankzij de nabijheid van 
De ondernemers op Gooimeer Noord en de A1 ontsnapt ook dit bedrijventerrein 
de gemeente hadden Adviesbureau Stec 1 Het creëren van goede wandel- en niet aan de gevolgen van de economische 
Groep in de arm genomen om een toe- ietsverbindingen tussen het vlakbij crisis. Ook hier is sprake van leegstand. 
komst- en actiegericht ondernemersplan gelegen natuurgebied Naarderbos, de Verder is de inrichting van het terrein op Bedrijfsprofiel 
op te stellen. Tijdens een gezamenlijke Jachthaven en Naarden-Vesting. Wan- plekken ineiciënt en het gebied oogt hier Broekhuis 

bijeenkomst half september presen-
neer werknemers daar in de pauzes
en daar wat verouderd.
11
Naarden

Vooral Hilversumse freelancers en lexwerkers springen er uit
Freelancers en flexwerkers in het 
Dossier 

Bedrijfsovername
11
Gooi in trek bij Gooise bedrijvenKracht van de GOOI EN VECHTSTREEK - Uit de kwartaalmonitor over het derde kwartaal Hilversum
2014 van Payrollbedrijf Tentoo blijkt dat het aantal bedrijven dat gebruik De omzet van freelancers en lexwerkers 
bedrijfstuin
maakt van freelancers en lexwerkers in Het Gooi stijgt met 18,2%.
uit Hilversum groeide in het 3e kwartaal 
15
ten opzichte van dezelfde periode in 2013 
met maar liefst 12%. Deze stijging vond Gemiddeld geven de Gooise bedrijven ook cers, een stap naar verdere lexibilisering 
voornamelijk plaats bij de groep freelan- 4,8% meer uit aan de inhuur van freelan- van de totale arbeidsmarkt. Uit onderzoek 
cers van 15-24 jaar en 25-34 jaar. Zij reali- cers en lexwerkers. Deze cijfers passen in van TNO bleek al eerder dat bedrijven 
Naarden: Beste seerden om omzetstijging van respectieve- de landelijke trend dat werkgevers steeds steeds meer gebruik maken van lex- 
lijk 81% en 25%.
vaker kiezen voor lexwerkers en freelan-
krachten.
eTown 2014
Vervolg op pagina 3
15
Ook voor 

kantoorartikelen 
Bruna Bussum
Gezond MKB, 
samenwerking 

Ik daag u uit...
en innovatie
17
om uw kantoorartikelen 

voordeliger te bestellen!

Maak een afspraak met mij.
Henk Liebe 

035 – 691 74 85


Veerplein 106, 1404 DC Bussum 
brunabussum@upcmail.nl 
www.bruna.nl
www.gooiinfoapp.nl   1   2   3   4   5