Page 3 - Loupe-3-2015
P. 3
Van de redactie
Henk Ruven, hoofdredacteur
worden. Het zwaard van Michaël symboliseert de kracht die nodig is om de ziel te beschermen tegen kwade invloeden van buitenaf. En dat doet Michaël. Versterking van het innerlijke licht tegen de duisternis. Overwinning van het goede op het kwade, dat vaak als een draak wordt af- gebeeld. Elk kind vindt dat een mooi verhaal, en volwassenen weten precies waar het over gaat.
Goed en kwaad
Het opiniestuk van Bart Vlaminckx naar aan- leiding van de rechtsgang van het Erasmus en ‘Onder de Loupe’ van onze vaste columnist Jules Schagen van Leeuwen passen perfect in deze tijd. Niet dat er een ziel naar de hemel begeleid wordt, maar wel dat de strijd tussen goed en kwaad in elk van deze bijdragen in alle hevigheid losbarst.
Niet lichtzinnig
denken over de
beschermer van
de heilige ziel
In de Michaëltijd voelt iedereen zich een beetje Michaël. U bent natuurlijk uitgerust van vakantie teruggekomen, en het is tijd om uw overschot aan energie - deels opgeslagen in massa - te gebruiken om met uw eigen zwaard de draken te doden. Half oktober is de Michaël- tijd voorbij en de draken die u gedood heeft, hebben plaats gemaakt voor nieuwe draakjes. Vermoeid uit de strijd - u bent geen engel - bent u uw energie kwijt, en ‘hobbelen’ we rustig door de winter naar de volgende zomer. Daarom heeft de Michaëltijd zo veel méér.
Aan u de uitnodiging om deze Loupe rustig door te lezen en een mening te vormen over de opinies van uw collega’s. Een rustpuntje in de Michaëltijd. Proost!
Michaëltijd
Heeft u wel eens van de Michaëltijd, de weken rond het Michaëlfeest op 29 september, gehoord? Grote kans dat u niet weet waar het over gaat. Toch wordt deze feestdag al vele eeuwen lang op uiteenlopende manieren gevierd in vele culturen. Sint Michaël is de nationale beschermheilige van de Basken en in Baskenland is het een groot feest. In Engeland wordt op Saint Michael’s day wijn gedronken, die Saint Michael’s Love genoemd wordt.
Wat nu het restant lijkt van een kerkelijke feestdag, ter ere van ‘aartsengel Michaël’, kent een lange traditie. In de eerste eeuwen van de jaartelling is de feestdag door de kerk ingesteld om te vieren dat Michaël zijn taak als beschermer van de heilige zielen vervult. Michaël begeleidt de stervende mens, met de mogelijkheid tot een eigen beoordeling van het aardse leven, op de weg tot de poort van de hemel, alwaar de ‘Praepositus Paradisi’, zoals Michaël genoemd wordt, de ziel aan God voorlegt.
Kwartaalfeest
Het feest van St. Michaël valt samen met de nog oudere tradities in Germaanse culturen om het kwartaalfeest na elke drie maanden te vieren, waarbij dit in de herfst samenvalt met de afronding van het binnenhalen van de oogst. Toch wel mooi om elk kwartaal het einde van het seizoen te vieren. Eigenlijk een soort kwartaalrapportage.
De Michaëltijd heeft méér. Over de taken van een aartsengel moet niet lichtzinnig gedacht
Antoniuspublicaties
Via onderstaande QR-code gaat u naar een overzicht van
alle journal articles
gepubliceerd door
Antonianen in de periode juli t/m augustus 2015 (Bron: STAR).
3


   1   2   3   4   5