Page 2 - Loupe-3-2015
P. 2
Inhoud
Agenda
Cursussen
Basiscursus SPSS
Locatie: Maarten Rook Zaal, Nieuwegein 15*, 22 ,29 september en 6,13 oktober 16:00-19:00
* 15 september is optioneel, de echte basis
Refworks
Locatie: Maarten Rook Zaal, Nieuwegein Beginners: donderdag 24 september Gevorderden: donderdag 12 november 17:00-18:00
Engels Presenteren
Locatie: Maarten Rook Zaal, Nieuwegein Groep 2: Woensdag 14, 21 en 28 oktober Groep 3: Dinsdag 10, 17 en 24 november Groep 4: Dinsdag 1, 8 en 15 december Alle bijeenkomsten: 17:30-20:30
Zoeken voor een CAT in PubMed
Locatie: Maarten Rook Zaal, Nieuwegein 26 oktober, 17:00-18:30
(Herhaal)cursus ICH-GCP
Locatie: Maarten Rook Zaal, Nieuwegein 28 oktober, 09:30-16:00
Inhoud 2
Agenda 2
Colofon 2
Van de redactie 3
Opinie 4
Exportverbod publicatie influenzavirus
Innovatie 6
Poli NOAC
Impact 7
Cerebrale vetembolieën na multipele fracturen
Nieuws 8 Onder de Loupe 9
De onfeilbaar ge(d)achte geneeskunde
Uit de Promovendiclub 10
Promovendiclub onder de Loupe
Nieuws 11
In beeld 12
De techniek achter de innovatie: Stentmodellen
Nieuw onderzoek Evidence-based
CAT: de waarde van vriescoupes
Facts & Figures
Colofon
Redactie
Harry Koene
Henk Ruven
Miebet Wilhelm Ewoudt van de Garde
14 15
16
Hoofdredactie Hoofdredactie Hoofdredactie
Uit de Promovendiclub
Disicpline Overstijgend Onderwijs
Locatie: Maarten Rook Zaal, Nieuwegein 23 september: ouderengeneeskunde 15 oktober: donatiecounseling
16 november: KFI
15 december: Meldcode huiselijk geweld 17:15-18:15
R&D activiteiten
PromovendiClub
Locatie: Maarten Rook Zaal, Nieuwegein 14 oktober (Expert Panel Advies)
26 november (onderwerp volgt nog) Beide bijeenkomsten: 12:30 – 13:30
17 december kerstborrel 17:00 – 18:00
St. Antonius Onderzoeksfonds
Presentaties geselecteerde onderzoeken
Locatie: Auditorium Nieuwegein
12 november
17:00 – 20:00
(Voorstellen indienen vóór 1 oktober 2015)
Nynke Kampstra
Noortje Koppelman Marije de Lange
Linda Niesink Vincent Nijenhuis Carla Sloof
Dewi Stalpers
Ellen Tromp Marcel Veltkamp
Impact, Publicaties uitgelicht
Uit de Promovendiclub Evidence-based en Innovatie zorg Bureauredactie Innovatie techniek Tips, tools en trends, bureauredactie Evidence-based en Innovatie zorg Statistiek
Opinie
Fotografie
Audiovisuele media, Antonius Academie, Vincent Blinde
Vormgeving
Tadorna Media Bussum, Pieter Schut, Jacques Seignette
Druk en verzending
Koro Print BV
Redactiebureau
Antonius Academie F1
(Medische Opleidingen, R&D en KIC)
St. Antonius Ziekenhuis
Postbus 2500
3430 EM NIEUWEGEIN www.antoniusziekenhuis.nl/research/Loupe
Voor kopij en correspondentie over artikelen:
Loupe-redactie@antoniusziekenhuis.nl
Aansprakelijkheid
Het St. Antonius Ziekenhuis noch de redactie zijn aansprakelijk voor de inhoud van de opgenomen artikelen.
Niets uit dit tijdschrift mag openbaar worden gemaakt door middel van druk, microfilm of op welke wijze ook, zonder toestemming van de redactie.
QR-codes
Alle inhoud die via QR-codes in deze uitgave te benaderen is, vindt u ook via www.antoniusziekenhuis.nl/research/ loupe/uitgaven/2015-3
Aanvullend materiaal: www.antoniusziekenhuis.nl/research/loupe/uitgaven/2015-3
2 LOUPE | SEPTEMBER 2015


   1   2   3   4   5