Page 7 - Jaarverslag Dorpsmanager
P. 7
Het vraag en aanbod van winkel- en horecapanden
Facts&Figures
43 winkel- / horecapanden in de etalage
(Funda in Business, 11 nov 2014)
Waarvan 30 panden leeg staan, 13 panden worden wel aangeboden maar zijn nog als winkel in bedrijf.
• Let wel niet alle leegstaande panden
worden via Funda aangeboden. In het Kernwinkelgebied staan: 1) het Pleintje (Julianaplein), 2) Rigah (Nassaulaan), 3) Vonk (Nassaulaan), 4) Postzegelpandje (Havenstraat) 5) een pandje in de Kapelstraat leeg zonder vermelding op Funda.
Ook buiten het kernwinkelgebied zijn er enkele panden leeg of zijn in tijdelijk of onduidelijk gebruik. Het gaat om kleine aantallen. Om de analyse goed toetsbaar te houden zijn deze uitzonderingen buiten beschouwing gelaten.
• Koplopers in aanbod winkel- horeca- panden (bron cijfers Funda)
o Vlietlaan: 7, 1947 m2 in de etalage,
waarvan 754 m2 leeg
o Brinklaan: 6, 1280 m2 in de etalage,
waarvan 735 m2 leeg
o Nassaustraat: 6, 96 m2 in de
etalage, waarvan 251 m2 leeg
o Havenstraat: 4, 894 m2 in de etalage,
waarvan 486 m2 leeg
o Huizerweg: 4, 666 m2 in de etalage,
waarvan 297 m2 leeg
• In het kernwinkelgebied worden 21
winkel-/ horecapanden aangeboden.
In de aanloopstraten komt het aantal aangeboden panden op 22.
In deze grafiek is het op Funda Business geregistreerde aanbod van panden afgezet tegen het aantal transacties (Funda + DM) per straat in het kern- winkelgebied.
Aanbod van winkelpanden per straat (Kernwinkelgebied)
in relatie tot het aantal verkochte/verhuurde panden (transacties in de periode 1-10-2013 – 1-11-2014)
Transacties
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Nassaulaan
0 2 4 6 8 10 12
Aanbod winkelpanden
Kapelstraat
Nassaustraat
Brinklaan
Havenstraat
Veer straat
Julianaplein
Nieuwe Brink
7
Figuur 2: aanbod van winkelpanden per straat (Kernwinkel- gebied) in relatie tot het aantal verkoch- te/verhuurde panden (transacties in de periode 1-10-2013 tot 1-11-2014)


   5   6   7   8   9