Page 6 - Jaarverslag Dorpsmanager
P. 6
De rode loper uitrollen voor ondernemerschap in winkel- panden
Als gevolg van de economische crisis en de toename van inkopen via het inter- net is de krimp in het winkellandschap een feit. In Bussum kijken we actief naar mogelijkheden om panden een andere invulling te geven. Bij voorkeur een invulling die van toegevoegde waarde is voor het retail- en horeca aanbod. Buro Bussum, een combinatie van de winkel Design Wonen en werk- plekken voor zelfstandig ondernemers is hier een mooi voorbeeld van. Dental Care (Herenstraat), Financieel Advies- kantoor (Stationsplein), Nieuw! Kapel- straat, Businesscenter de 7e Hemel zijn voorbeelden van zakelijke invullingen in (voormalige) winkelpanden.
Ondernemerschap in winkelpanden voegt bedrijvigheid en daarmee werk- gelegenheid toe. In de vakliteratuur worden het herbestemmen van winkel naar wonen en culturele invullingen meestal genoemd. In het Gooi is er ook zeker een potentie voor invulling met zakelijke, creatieve en medische dienstverlening.
Pop-up en tijdelijke invullingen
In dossiers over krimp in het winkel- landschap worden vaak tijdelijke invullingen (bijv. pop-up) genoemd om leegstand tegen te gaan. Deze formule kan verrassend werken! Afhankelijk van de insteek kent Pop-up ook nadelen. Pop-up stores hebben vaak een lagere huur dan de reguliere zaken en kunnen daarmee ook andere prijzen hanteren. Dit kan ook een bedreiging zijn voor de reguliere winkels. Daarnaast is het voor de vitaliteit van het winkelgebied van belang dat ondernemers er gezamenlijk hun schouders onder zetten, door bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten in en met de straat of het gehele centrum. Ondernemers die slechts een paar maanden huren zijn vaak minder betrokken bij de straat. Anderzijds kunnen initiatiefnemers van tijdelijke invulling juist ook een actieve rol pakken waar het gaat om het organiseren van activiteiten. Stichting Stad en het Kunstcafé op de Nieuwe Brink willen deze rol graag pakken. Als dorpsmanager kijk ik graag naar de toegevoegde waarde van tijdelijke invullingen voor het centrum. Kunste- naars als Yasmine Enneking (Kerk- straat) en het collectief Arte Temporale zijn voorbeelden van mooie tijdelijke invullingen.
Kapelstraat werd in de zomer terrassenstraat.
6


   4   5   6   7   8