Page 4 - Jaarverslag Dorpsmanager
P. 4
Brinklaan | 19. Amsterdam World of Ballerina, schoenen. Huizerweg |
20. College Style, kleding. Nassaulaan
En nog 7 tijdelijke invullingen:
1. Stad, Nieuwe Brink (NB) | 2. Arte Temporale, NB | 3. Meubelzaak, NB |
4. Beauty Salon, NB | 5. Kunstenaar, Ernest Laeven, Brinklaan | 6. My 7 ways, Nassaustraat | 7. Yasmine Enneking, Kunst Kerkstraat.
Ellen van Vossen, dorpsmanager van Bussum.
Aantal nieuw ingevulde winkel/horeca panden in relatie tot leegstandsduur
70
60
50 40 30 20 10
0
Frictie Langdurig >1 jaar
DM Structureel >2 jaar
Totaal Totaal
Funda
Figuur 1: Nieuwe invullingen voor winkelpanden in relatie tot ‘leegstandduur’.
Lang in de etalage
Van de in totaal 64 panden waarvoor in de periode 1 oktober 2013 – 1 november 2014 een huur- of koopcontract is afgesloten gaat het in 41 gevallen om panden met een zogenoemde frictie- leegstand. Deze panden staan < 1 jaar in de etalage/ leeg. In 15 gevallen stonden de panden al langer dan 1 jaar leeg (langdurige leegstand). Ook hebben 8 panden, die een aanbiedingstermijn kennen van langer dan 2 jaar een nieuwe eigenaar gekregen. In de
Nassaustraat stonden de panden van Leonidas en de Music Store al langer dan 2 jaar in de etalage.
Beide panden zijn verbouwd en opge- knapt. Hiermee is de uitstraling van de Nassaustraat enorm verbeterd. Ook panden op de Huizerweg (ter hoogte van het Postkantoor), de Kerkstraat en de Albrechtlaan (voormalige Kia garage) stonden langdurig leeg en hebben nu weer een nieuw leven. Panden die een tijdelijke invulling kennen zijn niet meegenomen in dit overzicht.
4


   2   3   4   5   6