Page 2 - Jaarverslag Dorpsmanager
P. 2
De feiten over nieuwe invullingen en aanbod van Bussumse winkel- en horecapanden
Inleiding
“Leegstand winkels Bussum onder con- trole” (Gooi en Eemlander 11-09-2014). Deze positieve ontwikkeling blijkt uit de meest recente monitor die de gemeente liet uitvoeren. Door Locatus wordt een vergelijking gemaakt tussen het aantal leegstaande panden in 2011 en 2014. Met als resultaat een afname van de totale leegstand van 56 naar 49 stuks. (zie bijlage).
In opdracht van de Stichting Pro Bussum heeft de dorpsmanager data verzameld om een gedetailleerder inzicht te krijgen in de dynamiek van nieuwe invullingen en aanbod van winkel- en horecapanden in Bussum. Als startpunt is gekozen voor 1 oktober 2013, het moment dat Stichting Pro Bussum is gestart met het dorpsma- nagement en de coördinatie van evenementen. Voor deze rapportage loopt de dataverzameling tot 1 novem- ber 2014. Met het idee om dit data-
bestand ieder jaar te actualiseren en op deze wijze de ontwikkelingen binnen het Bussumse winkelhart voor alle betrokken partijen inzichtelijk te maken.
Het hoofddoel van deze analyse is om namens Pro Bussum te komen tot een goed onderbouwde strategie die enerzijds recht doet aan de dagelijkse realiteit van ondernemers, consumen- ten, makelaars en pandeigenaren en anderzijds aansluit op de beleidsdoelen van de gemeente.
Bussum is naast het kernwinkelgebied rijk aan zogeheten aanloopstraten. Deze zijn zeer verschillend in karakter, uitstraling en winkel- en/ of horeca- aanbod. Ook binnen het kernwinkelge- bied is de situatie per straat verschil- lend. In deze analyse is specifiek gekeken naar de dynamiek of het ontbreken daarvan in de verschillende centrum-aanloopstraten.
Nassaulaan: Steppin’ Out werd College Style
2


   1   2   3   4   5